2021. április 06.

Beiratkozás a 2021/22-es tanévre

Beiratkozással kapcsolatos fontos tudnivalók!!!

Megtekint

Nyilatkozat életviletszerű ott lakásról

Letöltés

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

Letöltés

Nyilatkozat hit- és erkölcstan oktatásban való részvételről

Letöltés

2021. április 05.

Pénz7 (2021. március 1-5.)
Tudatos pénzkezelés a családban

Iskolánkban március elején, még a digitális oktatás megkezdése előtt sikeres témahétnek voltunk résztvevői. Évek óta csatlakozunk a Pénz7 programhoz, mely során újabb és újabb ismeretekkel bővíthetik tanulóink pénzügyi ismereteiket. Fontos célja ennek az eseménynek, hogy felhívjuk diákjaink figyelmét a mindennapi pénzügyi tudatosságra.

A témahéten pénzügyi és vállalkozói ismeretek bővítésére van lehetőség. Mi a pénzügyi részt választottuk, melynek témája ez évben a „Tudatos pénzkezelés a családban – Családi költségvetés”.

Az eseményen a 3. osztályos tanulóktól 8. osztályos tanulókig mindenki részt vett. Különféle órák keretén belül játékosan, interaktívan ismerkedhettek meg a családi pénzgazdálkodással. Az eddigi témák közül talán ez az, ami a legközelebb állt a gyerekekhez, hiszen mindennapi életvitelükkel kapcsolatos ismeretekre tehettek szert. Ezáltal jobban megérthették, hogy szüleik olykor miért mondanak nemet bizonyos kiadásokra.

Paronainé Séra Gabriella

Facebook Galéria

2021. április 05.

Polgári Védelem Világnap (rajzpályázat 2021-03-01)

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség a „Polgári Védelem Világnap” alkalmából a sátoraljaújhelyi, cigándi és a sárospataki járásban tanuló általános iskolai 5-7 osztályos tanulók számára rajzversenyt hirdetett.

Iskolánk diákja GULYÁS JÓZSEF SÁNDOR 6. osztályos tanuló "Árvíz" című rajza I. helyezett lett. Jutalma 10 000 Ft értékű könyvutalvány. Felkészítő tanára Dakos Józsefné. GRATULÁLUNK

Móré Etelka

Facebook Galéria

2021. március 17.

Tájékoztatás! Beiratkozás 2021

2021. március 17.

Hívogató

Kedves ISKOLÁNK iránt érdeklődő Szülők és “Leendő Iskolások”! Szeretettel ajánljuk Önöknek, Nektek a PÁCINI ÁLTALÁNOS ISKOLA életéből egy kis szeletet ❤

Móré Etelka

2021. március 17.

Tájákoztatás!!! Digitális oktatás

2021. március 15.

1848. március 15. | Március titka

Ebben az országban 1867 óta nem volt kormány, nem volt politikai mozgalom, amelyik ne vallotta volna magáénak 1848 márciusa örökségét, sőt, ne tartotta volna magát március folytatójának és betetézőjének. Mitől van egy közel másfél évszázados eseménynek ilyen máig tartó sugárzása, és mi lehet benne az, ami ennyire mindenkihez szól? A válasz az lehet, hogy március tizenötödike születésnap: a modern, az európai, a nagykorú Magyarország születésnapja. Jogos büszkeséggel ünnepelünk ezen a napon, hiszen olyan valamire emlékezünk, amit mi csináltunk, és nem olyanra, ami csak történt velünk.

Március tizenötödike azonban nemcsak születésnap, hanem egy hosszú fejlődési folyamat betetőzése is: korszakváltás. A török kiűzése után ez az ország megkezdte a lassú, fokozatos felzárkózását Európához - ahhoz az Európához, amelytől lélekben sohasem szakadt el, a török megszállás alatt sem. Magyarország 1686 után már nem volt az az erős hatalom, ami Mátyás idejében, de megvolt benne a gazdasági talpraállás lehetősége és az a kispolgári szorgalom, ami biztosíthatta a lehetőségek kihasználását. Ehhez járult a csodálatos reformkor, amely seregestől termelte a művelt fiatalokat, hogy legyen vezetője és áldozatkész közkatonája ennek a gazdasági felzárkózásnak.

A márciusi ifjak tudták, hogy megérett az idő a korszerű Magyarország megteremtésére. Tudták azt is, hogy ezt a győzelmet egyszerre három hadszíntéren kell vívniuk. Voltak szent szövegeik, egy mozgósító erejű irodalmi alkotás és egy radikális tömörségű politikai programtervezet. Mindkettőt, a Nemzeti dalt is, a Tizenkét pontot is az idő kovácsolta ilyen tömörré. A Nemzeti dal számos eleme ott volt már egy hosszú bordalban, Vörösmarty ez idő tájt országszerte énekelt Fóti dalában, a Tizenkét pont pedig ugyanazt foglalta össze csattanós tömörséggel, ami gondosan óvatos fogalmazásban megtalálható volt már Kossuth Lajos 1848. március 3-i híres országgyűlési beszédében. E pontokba foglalt követelések közül egyesekért Pesten lehetett és kellett harcba szállni, másokat a pozsonyi országgyűlésen kellett megszavazni, megint másokat Bécsben szentesíteni a királlyal. A pesti fiatalok és a pozsonyi képviselők sikeresen egyeztették teendőiket március 7-én, amikor az ifjak küldötte, Irányi Dániel Pozsonban járt Kossuth-nál.

Azokban a percekben, amelyekben a Tizenkét pont közül az első, a sajtószabadság a pesti Landerer-nyomdában valósággá vált, és a két szent szöveg cenzúra nélkül kinyomtatva a mohó pesti közönség, a nép kezébe került, a pozsonyi országgyűlés küldöttségének hajója már Bécs felé tartott. És a magyar küldöttség nem hiába utazott a császárvárosba, nem csalt a sikert ígérő, gyönyörű szivárvány látványa a hajó indulásakor: a küldöttség független és felelős magyar kormány engedélyezésének ígéretével térhetett vissza Pozsonyba. És szinte napok alatt megszülettek - mert a fejekben már készen voltak - azok a törvények, amelyek egy gyökeresen új és korszerű Magyarországot teremtettek: a népképviseleti országgyűlésről, Magyarország és Erdély egyesítéséről, a közteherviselésről, a jobbágyfelszabadításról, az ősiség, a dézsma és robot eltörléséről, a sajtó szabadságáról, a nemzeti színnek és az ország címerének ősi jogaikba való visszaállításáról.

A nép és a politikusok összefogásával sikerült az összes fontos egyéni és kollektív szabadságjogokat egyetlen csepp vér kiontása nélkül kivívni. Ezért van az, hogy valahányszor azóta bármelyik szabadságjogon sérelem esik - és a magyar történelemben erre, sajnos, nemegyszer akadt példa -, újra és újra az egész ország merít erőt abból a bizonyos márciusból. A jogokat voltaképpen elég egyszer kivívni - de szívósan, gondosan, következetesen őrizni kell, fenntartani, mint egy gyönyörű épületet. És tudni kell, hogy a honfoglalás és a kereszténység felvétele óta ez a nap volt a legnagyobb esemény az ország és a nemzet életében.

Szerző: Katona Tamás

Móré Etelka

2021. február 09.

SzínTjátszó Sárvirág a BODROGKÖZBEN

NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM keretén belül CÉLUNK a tanuló csoportban, közösségben tevékenykedő aktivitásának serkentése, ön- és emberismeretének gazdagítása. A helyzet meghatározási- és döntési képességének erősítése, az alkotóképesség, az önálló, rugalmas gondolkodás fejlesztése.

Továbbá az összpontosított, megtervezett munkához való szokás, a testi, térbeli biztonság javulása, az időérzék, a mozgás és a beszéd fejlődése: szép és kifejező voltának formálódása. A színdarab tanulásával párhuzamosan a vizuális formába öntött tervezések gyűjtése, díszletépítése.

Móré Etelka

Facebook Galéria

2021. február 08.

Magyar kultúra hete - Cigánd versenyeredmények

A Cigándi Városi Központ és a Kántor Mihály Általános Iskola a Magyar Kultúra Hete tiszteletére meghirdetett rajzpályázatán az 1. korcsoportban iskolánk 1. osztályos diákja Nagy Szófia Vanda II. helyezést ért el, míg az online mesemondó versenyen a 4. osztályos Telek Kiara Jázmin különdíjat kapott. Nagyon büszkék vagyunk az elért eredményekre, kis diákjainkra! ❤

Köszönjük Alexa Istvánné és Dakos Józsefné tanító nénik felkészítő munkáját!

Facebook Galéria

2021. február 05.

Farsang

A járványügyi helyzet szigorú betartásával 2021. február 5-én iskolánkban megtartottuk a farsangi mulatságunkat.
- A gyerekek ötletes jelmezeket öltöttek magukra.
- Zenés, táncos mulatságokkal töltöttük az időt.
- Karaoke versenyt hirdettünk.
- A szünetekben büfé üzemelt.

A nap végén minden osztály az iskola és a Diákönkormányzat jóvoltából egy emléklapot és egy kis nassolnivalót kapott jutalmul. A gyerekek és a pedagógusok egyaránt jó hangulatban töltötték el ezt a napot.

Facebook Galéria

2021. február 04.

Német országismereti verseny

Szerencsi Szakképzési Centrum Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnáziuma által rendezett német országismereti versenyen diákjaink szép sikereket értek el.

II. helyzés:
Oláh Réka
Mészáros Boglárka
Mozic Kimberli Krisztina

IV. helyezés:
Magyar Flóra
Góré Zakariás Roland
Paronai Botond

GRATULÁLUNK, Büszkék vagyunk rátok!

Paronainé Séra Gabriella

Facebook Galéria

2021. január 24.

Rendhagyó ünnepség a Magyar kultúra napján

Míg az elmúlt években január 22-én a magyarság világszerte gazdag programokkal emlékezett meg a Magyar kultúra napjáról, idén ez lelkünkben, vagy a napjainkban a virtuális térbe költözött felületeken nyilvánult meg.

Alkalmazkodva a rendkívüli körülményekhez, az idén január 22-én sajnos nem emlékezhettünk meg – hagyományainkhoz híven közösen, az Idősek klubjával , illetve a Bárókert Óvoda kisdiákjaival – a magyar kultúra napjáról, amikor Nemzeti Imádságunk, a Himnusz születésnapját ünnepeltük.

Ez év január 22.-én másként, de ugyanolyan tisztelettel adóztunk Kölcsey Ferenc öröksége előtt. Rendhagyó órákkal, közös filmnézéssel, hoztuk közelebb nemzeti imádságunk szerzőjének alakját a diákokhoz. A Himnusz regényes története című film megtekintésével kezdődött az ünnepi megemlékezés, majd közös, illetve egyéni verses produkciók következtek. A 7-8. osztályosok PPT-s bemutató segítségével méltatták a magyar kultúra terén kimagasló eredményeket elért kutatóinkat, színészeinket, feltalálókat, írókat, költőket. Dákjaink meseolvasással, tánccal, énekléssel színesítették az ünnepi megemlékezést.

Az évfordulóval kapcsolatos programok alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak és továbbadjuk múltunkat idéző szellemi értékeinket.

Vajdáné Bíró Sarolta

Facebook Galéria